Desdemona (Jasmine Blackborow), Othello (Te Kohe Tuhaka)